0


สติ๊กเกอร์ PVC (ตร.ม.)

ขาวเงา / ขาวด้าน / ใส


 ฉีกขาดยาก แช่เย็น แช่แข็งได้ ติดฉลากสินค้าได้หลากหลายประเภท กันน้ำ / ฉีกไม่ขาด / เนื้อยืดหยุ่น ติดหลอดครีม แนะนำ