0


สติ๊กเกอร์กระดาษ (A3)

ผิวเงา / ผิวด้าน /คราฟท์


สามารถฉีกขาดได้ เหมาะสำหรับติดสินค้า ที่ไม่โดนน้ำหรือความเย็น / ไม่กันน้ำ / ฉีกขาดได้