0

ขั้นตอนการเตรียมไฟล์งานก่อนส่งโรงพิมพ์

ขั้นตอนการเตรียมไฟล์งานก่อนส่งโรงพิมพ์


2022-05-31 11:15:41

รู้หรือไม่ หากเตรียมไฟล์ได้อย่างถูกต้องก่อนส่งผลิต จะช่วยลดความผิดพลาดในการขึ้นงานพิมพ์ และยังช่วยประหยัดเวลาเนื่องจากเมื่อลูกค้าส่งไฟล์ผลิตให้กับโรงพิมพ์ด้วย จะมีขั้นตอนของการตรวจไฟล์อีกหนึ่งรอบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต หากไฟล์ที่ส่งมาถึงโรงพิมพ์มีปัญหา เช่น โหมดสีไม่ถูกต้อง ลิงค์รูปไม่มา หรือ ยังไม่ได้ครีเอท ตัวอักษร ก็ต้องเพิ่มระยะเวลาในการแก้ไขไฟล์ให้สมบูรณ์ถูกต้องก่อน จึงจะผลิตจริงได้  ในการเตรียมไฟล์งานก่อนส่งโรงพิมพ์นั้น มีขั้นตอนอะไรบ้าง 
ขั้นตอนที่ 1 ตั้งค่าสีไฟล์งาน CMYK
            ในการออกแบบงานพิมพ์ต่างๆ เราควรตั้งไฟล์งานให้อยู่ในหมวด CMYK เพื่อให้สีของชิ้นงานไม่ผิดเพี้ยน

ขั้นตอนที่ 2  เผื่อกระดาษ 
            เราควรกำหนดค่าระยะ Bleed (ระยะตัดตก) กับ Margin (ระยะห่างของขอบกระดาษ) อยู่ที่ 2 mm. ซึ่งเป็นระยะพื้นที่ปลอดภัยในการวางข้อความ

ขั้นตอนที่ 3 Create outline
            เราควร create outline หรือ create font ก่อนเซฟไฟล์งาน เพื่อไม่ให้ฟอนต์ตัวอักษรเปลี่ยนแปลงหรือคลาดเคลื่อนเมื่อเปิดไฟล์งานจากเครื่องอื่นขั้นตอนที่ 4 ตั้งค่าความละเอียดไฟล์
             ถ้าใช้โปรมแกรม Adobe Photoshop หรือ รูปภาพ ควรตั้งค่าความละเอียดของไฟล์งานไว้ที่ 300 ppi ขึ้นไปขั้นตอนที่ 5 ใส่ลิงค์รูป
การฝังรูปภาพหรือใส่ลิงค์รูปภาพลงในไฟล์งาน ทำให้รูปภาพนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์งาน เมื่อโรงพิมพ์เปิดไฟล์งานรูปภาพก็ปรากฏทุกเครื่องคอมพิวเตอร์