0

สติ๊กเกอร์ใสรองหมึกขาว ใสไม่รองหมึกขาว ต่างกันอย่างไร

สติ๊กเกอร์ใสรองหมึกขาว ใสไม่รองหมึกขาว ต่างกันอย่างไร


2019-06-07 16:21:28

สติ๊กเกอร์ใส จะพิมพ์ได้ 2 แบบ หลักๆ  คือ ฉลากสินค้าใสทั่วไป  และ ฉลากสินค้าใส รองขาว ราคาการพิมพ์จะแตกต่างกัน
ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง ด้านซ้าย เป็นฉลากใสปกติ สีที่พิมพ์จะมีบางส่วนกลมกลืนไปกับสีของน้ำในขวด ในขณะที่ ขวดขวา เป็นฉลากใสรองขาว คือมีการพิมพ์หมึกสีขาวรองใต้สีอื่นๆ ทำให้สีชัดขึ้นไม่กลืนไปกับสีน้ำในขวดนั่นเอง